Prekladateľ SK/ Übersetzer DE/Tłumacz PL/Translator EN

Mgr. Pavel Baráni

Hlavná 109/131
032 02 Závažná Poruba
Slovensko – Slowakei – Słowacja - Slovakia


Súdny prekladateľ nemeckého jazyka od roku 2006
Gerichtsübersetzer für Slowakisch seit 2006XXX


Kontakt: info@tradux.sk
+421 (0) 918 157 647